VERANDERMANAGEMENT
CROSSMEDIALE CONCEPTEN
POSITIONERING
NETWERKEN
SOCIALE MEDIA
Smart Crossmedia
Bedrijfsprofiel
Contact
VERANDERMANAGEMENTEen organisatie is meer dan een structuur. Met name de invloed van de bedrijfscultuur
wordt nogal eens onderschat. Bij veranderingen binnen bedrijven, hoe klein dan ook,
zal men de medewerker als totaal moeten aanspreken (hart, hoofd en handen), dit om
te voorkomen dat er veel energie binnen het veranderproces verloren gaat. 

In hoeverre er sprake is van (verander)management is afhankelijk van de situatie
waarin de organisatie zich bevindt. 

Smart Crossmedia denkt mee met de klant op het gebied van (verander)management
product- en procesinnovaties en verdienmodellen.